International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Session

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY

SESSION 4A: Hukuk

Session Chair: Prof. Dr. Faruk Andaç

11 July 2017 Tuesday — 13:30-15:00

13:30–13:45   #1954
Fidic Kuralları Çerçevesinde Yürütülen Tahkim Yargılamalarında Türk ve Yabancı İnşaat Firmaların Karşılaştığı Sorunlar
Problems of Turkish and Foreign Construction Companies on the Fidic Arbitration Rules
- Asst. Prof. Dr. Cahit Ağaoğlu (Istanbul Beykent University, Türkiye) *

13:45–14:00   #1824
Ticari Sırların Ceza Hukuku Tarafından Korunması
The Protection of Confidential Business Information by Criminal Law
- Prof. Dr. Çetin Arslan (Hacettepe University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Didar Özdemir (Hacettepe University, Türkiye) *

14:00–14:15   #1847
Öjenik Bağlamında Batı Ülkeleri'nde ve Türkiye'de Politika Yapımı Üzerine Karşılaştırmalı Analiz
A Comparative Analysis on Policy Making in Western Countries and Turkey in the Context of Eugenics
- Ph.D. candidate Ertuğrul Eryücel (Gaziosmanpaşa University, Türkiye) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School