International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

All papers

Paper title Author list Time slot Track Session
Circular Migration Between Georgia and Turkey: Is Triple Win a Solution for Illegal Employment?Adem Kalça, Yilmaz Onur Ari1ARegional Studies
Türkiye’de Neoliberal Ekonomi Politikaları Sürecinde Gelir Bölüşümü ve İktisadi Büyüme İlişkisinin AnalizAhmet İncekara, Betül Mutlugün1CKalkınma I
Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Kırgızistan Ekonomisinde Ekonomik Büyümenin Kaynaklarının BelirlenmesiAinura Turdalieva, Tuncer Özdil1EBüyüme I
Avrasya'nın Rekabet Gücü TürkiyeAliye Erşahinoğlu, Hakkı Çiftçi3ETeknoloji ve Rekabet
Şehir Markalamasında Duygusal Yaklaşım: Deneyimsel PazarlamaAlparslan Özmen4BMikroekonomi
Перспективы Туристического Бизнеса В КыргызстанеAnara Kamalova5EЭкономической развитие
The Situation of the Hungarian Wheat from the Grain Trading Point of View in 2016András Bence Szerb, Ferenc Csima3ATourism
Selçuklu Deniz Ticaretinin Anadolu Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonundaki RolüAyşe Dudu Kuşçu5BUluslararası Ticaret
Orta Asya’da Oluşturulan Ekonomik ve Siyasi Entegrasyonlar Kapsamında Türkiye Özbekistan İlişkileriAyşen Hiç Gencer, S. Rıdvan Karluk2BBölgesel Çalışmalar
Enformasyon Yoksulluğu: Yeni İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması Yoluyla Yoksulluğun AzaltılmasıBarış Yıldız1CKalkınma I
Kooperatif Ortaklarının Kooperatif Yönetimine Katılma Durumları ve Eğilimleri: Tarım Kredi Kooperatifleri BalıkeBengü Everest, Murat Yercan5CÇevre ve Tarım Ekonomisi
Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı – Bir ÖrnekBinnur Gürül3ETeknoloji ve Rekabet
Rekabet Kavramına Yeni Bir Alternatif Yaklaşım: Sistemik Rekabet Birol Mercan, Nurgün Topallı3ETeknoloji ve Rekabet
Bilgi Ekonomisi Yolunda Türkiye: Bilgi, İletişim Teknolojileri ve PolitikalarBurcu Sakız, Semih Sakız2AGrowth
Sosyal Sermaye, Duygu ve Motivasyon Temelinde Çalışanların Bilgi Paylaşma Niyetinin BelirleyicileriCanan Nur Karabey, Isil Karabey1CKalkınma I
Borç Krizinde Kemer Sıkma Politikaları Ne Kadar Başarılı?Candan Yılmaz, Naci Tolga Saruç1DFinans I
Çin’in Kültürel Diplomasisinin “Çin Tehdidi” Algısının Kırılmasındaki ÖnemiCemre Pekcan2BBölgesel Çalışmalar
Gelişen Ülkelerde Çevresel Bozulma, Gelir Ve Enerji Tüketimi İlişkisiCengiz Aytun, Neşe Algan, Cemil Serhat Akın2BBölgesel Çalışmalar
Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet SuçuÇetin Arslan, Didar Özdemir, Ethem Atay3BHukuk
Devlet Harcamaları ve Gelirleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi: Kırgızistan ÖrneğiDamira Baigonushova, Hakan Çetintaş1EBüyüme I
Обязательное медицинское страхование в Кыргызстане: проблемы и Damira Japarova5EЭкономической развитие
Качество Медицинских Услуг В КыргызстанеDamira Japarova, Damira Baigonushova5EЭкономической развитие
Global Economy and Turkey: 2016 and BeyondDurmuş Yılmaz0AOpening Session
Orta Asya Entegrasyon Süreçlerine "Büyük Güçlerin" EtkisiEdiliia Abdykadyrova2BBölgesel Çalışmalar
Analyzing the Important Factors for Cloud Service Provider Selection among the IT firms in TurkeyEdiz Şaykol, Kazim Sari, Ayşe Seçil Başer 3ATourism
Düzgün İş Endeksi Çerçevesinde OECD Ülkeleri İçinde Türkiye’nin ve Diğer Ülkelerin Düzgün İş YapılarElif Haykır Hobikoğlu, Ahmet İncekara3CKalkınma III
Kalkınmada Ar&Ge ve İnovasyonun Önemi; Güney Kore ÖrneğiEmine Fırat, Bedriye Tunçsiper3ETeknoloji ve Rekabet
Yönetimde Yaratıcı Yenilik Bileşenlerinin Aydınlatılması Erdoğan Taşkın4DFinans IV
The Effect of Research and Development Expenditures on Economic Growth: New EvidencesErhan İşcan, Mustafa Ildırar, Mehmet Özmen2AGrowth
Almanya'daki Türk Göçmen Kadınların Çalışma Yaşamına Katılım Konusundaki Tutumlarını Belirlemeye YönErol Karaca, Nuray Gökçek Karaca2CKalkınma II
Almanya'daki Türk Göçmen Kadınların İşçileşme Süreci ve Gelecek BeklentileriErol Karaca, Nuray Gökçek Karaca2CKalkınma II
İnşaat Endüstrisinde İnovasyon ve Ekonomi Üzerindeki EtkisiFatih Kürşat Fırat, Hümeyra Tosun4DFinans IV
Geri Dönüşümün Ekonomi Üzerine Etkileri, İnşaat Sektöründe Atık Lastik Kullanımı ÖrneğiFatih Kürşat Fırat, Hümeyra Tosun5CÇevre ve Tarım Ekonomisi
Finansal Piyasalara İlişkin Bir Değerlendirme: Avrupa Birliğine Üye Ülke Macaristan ve Aday Ülke TürkiyeFatma Gündoğdu Odabaşıoğlu2DFinans II
The Relationship between Firms’ Environmental Performance and Financial Performance: The Case of TurkeyFüsun Küçükbay, Tuğba Arpazlı Fazlılar4AFinance
Türkiye’nin Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerine İhracat Artışında Yaygın ve Yoğun Ticaretin RolüGizem Akbulut5BUluslararası Ticaret
Is There a Relation Between the Level of Development and Government Systems? An Overview on Latin America, Euroasia and Gonca Bayraktar Durgun, Yaşar Pınar Özmen1ARegional Studies
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Estetik Tıp Merkezlerindeki Stratejik HedeflerGülay Tamer4CSağlık Ekonomisi
Çalışma Hayatında Yaşanan Dönüşüm ve Çalışan YoksulluğuGülşen Sarı Gerşil3CKalkınma III
Tazminat Uyuşmazlıklarının İdari Yargı Öncesi Sulh Yoluyla ÇözümüGürsel Özkan3BHukuk
Küresel Ekonomiye Entegrasyon Süreçlerinde Türkiye İçin Küreselleşme Derecesinin Büyümeye Etkisinin ÖlçülmeHakan Acaroğlu, Zeki Kartal2EBüyüme II
Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir AnalizHaktan Sevinç, Serkan Künü, Eda Bozkurt, Demet Eroğlu Sevinç2CKalkınma II
Ekonomik Büyümede Girişimcilik Eğitiminin ÖnemiHarun Bal, Erhan İşcan, Birgül Katar3ETeknoloji ve Rekabet
İhracata Dayalı Büyüme: Teknolojik BakışHarun Bal, Erhan İşcan, Duygu Serin Oktay, Hakkı Çiftçi5BUluslararası Ticaret
Kırsal Girişimcilik: Tarihten Günümüze Yatağan ÖrneğiHatice Çoban, Ayşe İrmiş, Serkan Başol1BGirişimcilik
Bir Mali Politika Aracı Olarak Çevre Vergileri: Baltık Ülkeleri ÖrneğiHilal Görkem4DFinans IV
Türkiye’de Mülteci Sorunu ve Mültecilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları İbrahim Aydınlı3BHukuk
Faiz Koridoru Uygulamasının Merkez Bankası Politikalarına Etkisiİlyas Sözen, Kamil Uslu, Mustafa Batuhan Tufaner3DFinans III
Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık Düzeyinin ve İş Doyumunun Beklenen Personel Devir Hızı Üzerine EtkisiIrfan Özcan, Gökhan Aba, Metin Ateş4CSağlık Ekonomisi
The Comparative Analysis of the Alternative Crisis Management Models of the Islamic- and Christian-Based Bank SystemJozsef Varga, Balazs Cseh5ABanking
The Comparative Analysis of the Islamic and Conventional Bank System in TurkeyJozsef Varga, Gyöngyi Bánkuti, Vivien Pavelka5ABanking
The Analysis of the Turkish Islamic Banking System Between 2005 and 2014Jozsef Varga, Lívia Tálos, Gyöngyi Bánkuti5ABanking
Orta Asya Ülkelerinde CO2 Emisyonu, İktisadi ve Finansal Gelişme ve Fosil Yakıt Enerji Tüketimi İlişkisi Junus Ganiev, Mahmut Erdoğan1EBüyüme I
Экономический Рост И Перспективы Развития Аграрной Экономики КыJusup Pirimbaev, Dzhumabek Dzhailov, Umet Momunov4EЭкономический рост
Kırgızistan’da Mikro Finans Uygulamasının Yoksulluk Üzerindeki EtkisiKadyrbek Sultakeev, Metin Bayrak1DFinans I
Bazı Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinın Faiz Oranlarına TesiriKadyrbek Sultakeev, Metin Bayrak, Dastan Aseinov1DFinans I
Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Finansal Krizlere ve Bankalara EtkileriKamil Uslu, İsmail Erkan Çelik, Midzhit Hodzhaniyazov1DFinans I
Do Financial Markets Exhibit Chaotic Behavior? Evidence from BISTKutluk Kağan Sümer4AFinance
The Relationship between Military Expenditures and Economic Growth: Panel Data Analysis for G-20 CountriesKutluk Kağan Sümer2AGrowth
Необходимость Диверсификации Промышленности АзербайджанаLala Hamidova4EЭкономический рост
1990-2015 Yılları Arasında Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksulluk: Türkiye ÖrneğiMahir Fisunoğlu, Hüseyin Çelik, Ahmet Duran Çelik1CKalkınma I
Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Türkiye ÖrneğiMehmet Balcılar, Neşe Algan, Harun Bal, Müge Manga2DFinans II
The Financial Risk Evaluation in Turkish Banking SystemMehmet Fatih Traş, Semin Paksoy4AFinance
Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Belgelendirme Programları ve Bu Programların Çevresel Sürdürülebilirliğe Olan EMehmet Hasdemir, Füsun Zehra Özkan5CÇevre ve Tarım Ekonomisi
Türkiye’de Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı UygulamalarıMehmet Hasdemir, Mine Hasdemir5CÇevre ve Tarım Ekonomisi
Zincir ve Grup Otel İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Duyurmada Web Sitelerinin Etkinliği ÜzeMehmet Sarıışık, Erhan Boğan, Şevki Ulama5DTurizm
Potansiyel Yönetici Adaylarının Kurumsal Sosyal Sorumluluğa İlişkin Görüş ve Algılamalarının Belirlenmesi ÜMehmet Sarıışık, Saadet Zafer Kavacık, Erhan Boğan4BMikroekonomi
Turizm Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi ÖrneğiMehmet Sarıışık, Şevki Ulama5DTurizm
Postmodern Kültür Bağlamında Kuşaklararası Girişimcilik Olgusu ve Davranış Tutarsızlığı Üzerine Bir AraştMehtap Sarıkaya, Feyzullah Eroğlu, Şeyma Gün Eroğlu1BGirişimcilik
Öğrenen Örgütün İç Girişimcilik Davranışına Etkisi Üzerine Bir AraştırmaMehtap Sarıkaya, Sabahat Bayrak Kök, Sümeyra Babacan1BGirişimcilik
Влияние финансово-кредитной политики на социально-экономическоеMerim Koichueva4EЭкономический рост
The World Bank’s Role in Tourism Development: The Case of UzbekistanMithat Zeki Dinçer, Fatma Füsun İstanbullu Dinçer, Zaid Alrawadieh3ATourism
Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Türkiye ÖrneğiMuammer Tekeoğlu, Mehmet Akif Destek, Erkut Düzakın, Müge Manga2EBüyüme II
Türkiye'de Sağlık Sektörü ve Sağlık Harcamalarının Büyüme Üzerindeki Etkisinin 2000-2014 Yılları içiMüjgan Hacıoğlu Deniz, Kutluk Kağan Sümer4CSağlık Ekonomisi
Структура Экономики Раннесредневековых КыргызовMuratbek Kozhobekov4EЭкономический рост
Türkiye'de İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerle İlgili Son GelişmelerMustafa Topaloğlu3BHukuk
Bir Fizikçinin Gözüyle Ekonomi Bilimine Termodinamik Bir BakışNergin Günay4BMikroekonomi
A Crossroad For Turkey: European Union Or Eurasian Economic UnionNergiz Başeğmez, Kerem Toker1ARegional Studies
Enerji Fiyatlarının Dünya Gıda Fiyatları Üzerine Etkisi: Bir Sınır Testi YaklaşımıNeşe Algan, Erhan İşcan, Duygu Serin Oktay1EBüyüme I
Sermaye Kaçışı ve Geçiş EkonomileriNeşe Algan, Harun Bal, Gamze Leman Coşkuner2DFinans II
Orta Gelir Tuzağının Belirleyenleri: Türkiye ÖrneğiNeşe Algan, Harun Bal, Müge Manga, Esra  BALLI2CKalkınma II
Otel Oda Fiyatlarının Hedonik Model İle Analizi: Erzurum ÖrneğiNilgün Bilici, Cem Işık5DTurizm
Avrupa Enerji Birliği (AEB) ve Türkiye’nin Bölgesel Enerji Hub’ı Olabilirliği: Fırsat ve ZorluklarNuran Belet2BBölgesel Çalışmalar
Türk Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Sigortalı Lehine Yorum İlkesiNurgül Emine Barın3BHukuk
Kalkınmakta Olan Ülkelerin Dış Borç, Büyüme Sorunları ve Türkiye ÖrneğiOğuz Bal2EBüyüme II
Türkiye'de Seçimler ve Reel Döviz Kuru Oynaklığı (1992-2014)Ömer Selçuk Emsen, Cevat Gerni, Dilek Özdemir, Özge Buzdağlı3DFinans III
G-20 Ülkelerinde İşsizlik ve Askeri Harcamalar Arasındaki İlişkilerÖmer Selçuk Emsen, Dilek Özdemir, Ahmet Fatih Aydemir3CKalkınma III
Rusya Borsası’nın Petrol Fiyatlarına BağımlılığıÖmer Selçuk Emsen, Dilek Özdemir, Özge Buzdağlı, Murat Akdağ3DFinans III
Emek Verimliliğinin Belirleyen Demografik Unsurlar: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Analizler (1960-2010)Ömer Selçuk Emsen, Murat Nişancı, Adem Türkmen, Aslı Cansın Doker2CKalkınma II
Petrol Gelirlerine Bağımlılığın Yüksek Olduğu Geçiş Ekonomilerinde Petrol Fiyatları-İhracat-İstihdam ve EkoÖmer Selçuk Emsen, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz, Murat Nişancı, Aslı Cansın Doker1EBüyüme I
Ukrayna Krizi Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Doğu Avrupa’daki İstikrara EtkisiÖmer Uğur2BBölgesel Çalışmalar
Kırsal Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma İçin Göçün Önlenmesinde Yaygın Formal Eğitim Önerisi: Bir Pilot AOrhan Polat, Lutfiye Özdemir3CKalkınma III
Kredi Balonlarının Ekonomik İstikrarsızlık Üzerine Etkisi: 1998 -2016 Dönemi Türkiye ÖrneğiÖzge Korkmaz3DFinans III
İşletmelerde Kriz Yönetimi Çalışmaları ve İşletmelerin Kriz Öncesi, Kriz Anı ve Kriz Sonrası Yaptıkları UyÖzgül Uyan4DFinans IV
The Effects of R&D and High Technology Exports on Economic Growth: A Comparative Cointegration Analysis for Turkey aÖzgür Ömer Ersin, Ayfer Ustabaş2AGrowth
Türkiye’de Çocuk YoksulluğuÖzlem Durgun1CKalkınma I
Kırgızistan'da Vergi BilinciRazia Abdieva, Tolkun Zhumakunova4DFinans IV
2008 Finansal Krizinin Türk İmalat Firmalarının Finansal Performanslarına EtkileriReşat Karcıoğlu, Ensar Ağırman, Durmuş Yıldırım2DFinans II
Çevre Dostu Ürünlere Ödeme İsteğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye’den Deneysel BulgularRüştü Yayar5CÇevre ve Tarım Ekonomisi
Türkiye’de İç Göçün BelirleyicileriRüştü Yayar, Yusuf Demir, Meltem Uçgunoğlu2CKalkınma II
Girişimcilikte Sosyal Değer İnşası: Sosyal GirişimcilikSabahat Bayrak Kök, Esvet Mert1BGirişimcilik
İş Hayatında Nicel Başarı Tanımlamasına Bir Karşı Duruş: Erdem Etiği YaklaşımıSabahat Bayrak Kök, İbrahim Aksel1BGirişimcilik
Vergilemede Adalet Açısından Türkiye’nin Dolaysız ve Dolaylı Vergileme PolitikasıSabahat Binnur Çelik3BHukuk
Türkiye ve Orta Asya Türk Ülkeleri Arasinda Endüstri İçi Ticaretin Düzeyi Ve Sektörel Rekabet Gücünün BelirleSelahattin Sarı, Sabri Azgün, Mine Gerni, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz5BUluslararası Ticaret
International Trade and Macro-Economic Policy in Eurasian EconomiesSelahattin Sarı, Sudi Apak, Naime İrem Duran2AGrowth
Bireysel Emeklilik, Tasarruf Oranı ve Cari Açık Arasındaki İlişkiler: OECD Ülkeleri Üzerine Bir UygulamaSelim Başar, Murat Eren, Gürkan Bozma2DFinans II
State in Terms of Structure and Function: A Comparative AnalysisŞenol Durgun1ARegional Studies
Yükselen Piyasalarda Ar-Ge ve İnovasyonun Kalkınma Üzerindeki EtkisiSerdar Altınok, Emine Fırat, Esra Soyu3ETeknoloji ve Rekabet
Kalkınmada Ar&Ge ve İnovasyonun Önemi; Türkiye ÖrneğiSerdar Altınok, Zeynep Karaçor, Emine Fırat2EBüyüme II
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: Türk Çimento Sektöründen Bir ÖrnekSıtkı Sönmezer, Vedat Zeki Yenen, Miyase Karabulut, Zeynep Emir4BMikroekonomi
Finansal Varlık Olarak Altının Arz-Talep Dengesinin Kısa ve Uzun Dönem Kantitatif Analizi ve Altın Fiyat FonksiyonSudi Apak, Ali Osman Serdar Citak1DFinans I
Improvement of the Corporate Loan Process in the Turkish Banking Sector: A ModelSudi Apak, Semra Birgün5ABanking
Döviz Kuru, Altın Fiyatları ve Borsa Getirileri Yönünün Yüksek Dereceden Markov Zincirleri Modelleri ile TahminiSüleyman Bilgin Kılıç, Salih Çam2DFinans II
Türkiye ve Avrasya Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret İlişkisi: Ampirik Bir ÇalışmaTacinur Akça5BUluslararası Ticaret
Türkiye’de Altın Fiyatlarına Etki Eden Temel Faktörlerin AnaliziTurgut Özkan, Çiğdem Kolay1DFinans I
Yeşil Pazarlamada Sürdürülebilirlik ve Dünya’dan Bir Örnek: TchiboVedat Akman, İsmail Erkan Çelik, Öznur Akman, Ayben Ceyhan4BMikroekonomi
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Bir Özel HasVolkan Öngel, Selin Dayan4CSağlık Ekonomisi
Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Turizm PolitikasıYaşar Akça5DTurizm
Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye ÖrneğiYılmaz Köprücü2EBüyüme II
Döviz Kurunun Çıktı Üzerindeki Etkisi: Geçiş Ülkeleri ÖrneğiZamira Oskonbaeva, Razia Abdieva, Ebru Çağlayan Akay3DFinans III
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının Analitik Hiyerarşi Süreci ve VIKOR Metodu ile KarşılaZiya Gökalp Göktolga, Engin Karakış1EBüyüme I

# 121

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Kaposvár University Kyrgyz-Turkish Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA