International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Session

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY

SESSION 3B: Finans I

Session Chair: Prof. Dr. Müslüme Narin

11 July 2017 Tuesday — 10:30-12:00

10:30–10:45   #1884
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetinin BIST100, BISTXBANK ve Döviz Kuru Üzerine Etkisinin Analiz Edilmesi
Analysis of the Effect of Weighted Average Cost of the CBRT Funding on BIST100 Index, BISTXBANK Index and Exchange Rate
- Asst. Prof. Dr. Serdar Kuzu (Istanbul University, Türkiye)
- Ph.D. candidate H. Muhammet Kekeç (Istanbul University , Türkiye) *

10:45–11:00   #1836
Kırgızistan’da Döviz Kuru, Resmi Rezervler ve Para Arzı Arasındaki İlişki
The Relationship between Exchange Rate, Official Reserves and Money Supply in Kyrgyzstan
- Asst. Prof. Dr. Junus Ganiev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Assoc. Prof. Dr. Nevin Aydın (Artvin Çoruh University, Türkiye)

11:00–11:15   #1945
Uluslararası Para Sistemi ve Renminbi'nin Yükselişi
International Monetary System and the Emergence of Renminbi
- Prof. Dr. Müslüme Narin (Gazi University, Türkiye) *
- Dr. Halil Alpay Öznazik (Sinop University, Türkiye)

11:15–11:30   #1951
Döviz Kurunun Yurtiçi Fiyatlara Yansıması: OECD Ülkelerinden Bulgular
Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Evidence from OECD Countries
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Mehmet Demiral (Ömer Halisdemir University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Filiz Yetiz (Ömer Halisdemir University, Türkiye) *

11:30–11:45   #1946
Sahiplik Yapısı ile Sermaye Yapısı ve Kar Payı Dağıtım Kararları Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul 30 Endeksinde Test Edilmesi
Effects of Ownership Structure on Capital Structure and Divident Decisions: Case of Borsa Istanbul 30 Index
- Assoc. Prof. Dr. İlhan Ege (Mersin University, Türkiye) *
- Tuğba Nur Topaloğlu (Mersin University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School