International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

12-14 October 2011 – Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION DETAIL

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 5B: Büyüme ve Gelişme I

Session Chair: Prof. Dr. Ayşen Hiç Gencer

Thursday, 13 October 2011 — 14:00-15:30

14:00–14:20   #287
Gelişen Liberal Ekonomilerde Bürokrasinin Maliyeti: Türkiye Örneği
The Cost of Bureaucracy in Emerging Liberalized Economies: The Case of Turkey
- Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici (Hacettepe University, Türkiye) *
- Mrs. Ayşegül Kurban (Hacettepe University, Türkiye)

14:20–14:40   #283
Sosyal Parafiskal Yük Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması (1995-2008)
A Comparison of European Union and Turkey from the Perspective of Social Parafiscal Burden (1995-2008)
- Ph.D. candidate Sevilay Gümüş (Hacettepe University, Türkiye) *

14:40–15:00   #378
Türkiye’deki İç Göçleri Belirleyen Faktörlerin Modellenmesi
Modeling the Determinants of Internal Migration in Turkey
- Asst. Prof. Dr. Mustafa Ercilasun (Yeni Yüzyıl University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Ayşen Hiç Gencer (Istanbul Beykent University, Türkiye)
- Prof. Dr. Özgür Ömer Ersin (Istanbul Commerce University, Türkiye)

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry Turkish Central Bank