Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

12-14 October 2011 – Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION DETAIL

SESSION 5B: Büyüme ve Gelişme I

Session Chair: Prof. Dr. Ayşen Hiç Gencer

Thursday, 13 October 2011


Online link:


14:00–14:20   #287
Gelişen Liberal Ekonomilerde Bürokrasinin Maliyeti: Türkiye Örneği
The Cost of Bureaucracy in Emerging Liberalized Economies: The Case of Turkey
- Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici (Hacettepe University, Turkey) *
- Mrs. Ayşegül Kurban (Hacettepe University, Turkey)

14:20–14:40   #283
Sosyal Parafiskal Yük Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması (1995-2008)
A Comparison of European Union and Turkey from the Perspective of Social Parafiscal Burden (1995-2008)
- Ph.D. Candidate Sevilay Gümüş (Hacettepe University, Turkey) *

14:40–15:00   #378
Türkiye’deki İç Göçleri Belirleyen Faktörlerin Modellenmesi
Modeling the Determinants of Internal Migration in Turkey
- Asst. Prof. Dr. Mustafa Ercilasun (Yeni Yüzyıl University, Turkey) *
- Prof. Dr. Ayşen Hiç Gencer (Beykent University, Turkey)
- Prof. Dr. Özgür Ömer Ersin (Beykent University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry Turkish Central Bank