International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

20-22 September 2022 – Baku - AZERBAIJAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Baku - AZERBAIJAN

SESSION 5A: Kalkınma

Session Chair: Prof. Dr. Cevat Gerni

21 September 2022 — 13:30-15:00

13:30–13:50   #2658
Türkiye Ekonomisine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımlar Neden Geriliyor?
Why is Foreign Direct Investment Decreasing in the Turkish Economy?
- Mrs. Müdrike Uçkaç (Çukurova University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Türkiye)
- Dr. Esma Erdoğan (Çukurova University, Türkiye)

13:50–14:10   #2691
Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
The Effect of Foreign Direct Investments on Unemployment: The Case of Turkey
- Ph.D. candidate Ali Talih Süt (Istanbul Beykent University, Türkiye)
- Dr. Özge Yüksel (Istanbul Beykent University, Türkiye) *

14:10–14:30   #2634
Dış Ticaret ve Histerisiz Etkisi: Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaret Akımları Üzerine Bir Analiz Denemesi
Foreign Trade and Hysteresis Effect: An Essay on Foreign Trade Flows in the Turkish Economy
- Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Türkiye)
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Türkiye)
- Dr. Koray Yıldırım (Çukurova University, Türkiye) *

14:30–14:50   #2697
Dış Borç ve Borsa İlişkileri: 1998-2021 Arası Dönem İçin Türkiye Üzerine İncelemeler
Foreign Debt and Exchange Relations: Examinations on Turkey for the Period Between 1998-2021
- Dr. Hatıra Sadeghzadeh Emsen (Atatürk University, Türkiye)
- Assoc. Prof. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Murat Süslü (Alanya University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Azerbaijan State University of Economics Istanbul Beykent University Doğuş University Kyrgyz-Turkish Manas University