International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

20-22 September 2022 – Baku - AZERBAIJAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Baku - AZERBAIJAN

SESSION 4B: Para ve Finans

Session Chair: Prof. Dr. Ahmet Ay

21 September 2022 — 11:00-12:30

11:00–11:20   #2684
Balkan Ülkelerinin Covid-19 Sürecindeki Para Politikası Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Monetary Policy Approaches of the Balkan Countries in the Covid-19 Process
- Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik (Istanbul Beykent University, Türkiye)
- Assoc. Prof. Dr. Naci Yılmaz (Doğuş University, Türkiye) *
- Ph.D. candidate Yağmur Rençber (Doğuş University, Türkiye)

11:20–11:40   #2609
Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerinde Para Arzının İçselliği Hipotezinin Geçerliliği
The Validity of the Endogenous Money Hypothesis in the Eurasian Economic Union Countries
- Asst. Prof. Dr. Junus Ganiev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Asst. Prof. Dr. Tezcan Abasız (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)

11:40–12:00   #2644
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği
Determinants of Foreign Direct Capital Investments and Real Exchange Rate Relationship: The Case of Turkey
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Türkiye)
- Dr. Koray Yıldırım (Çukurova University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Berk Palandökenlier (Gaziantep University, Türkiye) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Azerbaijan State University of Economics Istanbul Beykent University Doğuş University Kyrgyz-Turkish Manas University