International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

20-22 September 2022 – Baku - AZERBAIJAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Baku - AZERBAIJAN

SESSION 1B: Bölgesel Analizler

Session Chair: Prof. Dr. Harun Bal

20 September 2022 — 13:30-15:00

13:30–13:50   #2653
Küreselleşme, Yol ve Kuşak Projesi ve Beklenen Sonuçlar
Globalization, Road and Belt Project and Expected Results
- Dr. Serhat Hışırlı (Aksaray University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Zeynep Karaçor (Selçuk University, Türkiye)
- Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Türkiye)

13:50–14:10   #2620
Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nde Orta Asya Ülkelerinin Konumu ve Önemi
The Position and Importance of Central Asian Countries in the One Belt One Road Project
- Dr. Seniha Avcıl (Memorial Şişli Hospital, Türkiye)
- Prof. Dr. Kenan Aydın (Gelişim University, Türkiye) *

14:10–14:30   #2673
Beşeri Sermaye ve Göç İlişkisi: Seçilmiş Ülke Ekonomileri Üzerine Bir Araştırma
Relationship between Human Capital and Migration: A Study on the Economies of Selected Countries
- Prof. Dr. Kerem Karabulut (Atatürk University, Türkiye)
- Research assistant Buket Aydın (Atatürk University, Türkiye) *
- Dr. Rahman Aydın (Bitlis Eren University, Türkiye)

14:30–14:50   #2654
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Arasındaki Lojistik Performansların Değerlendirilmesi
Evaluation of Logistics Performance Between Turkic Republics and Turkey
- Ph.D. candidate Salim Üre (Cumhuriyet University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Çağatay Karaköy (Cumhuriyet University, Türkiye)
- Prof. Dr. Zekai Özdemir (Istanbul University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Azerbaijan State University of Economics Istanbul Beykent University Doğuş University Kyrgyz-Turkish Manas University