International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 7C: Tarım

Session Chair: Prof. Dr. Özlen Hiç

25 August 2021 — 14:30-15:30

14:30–14:45   #2578
Kastamonu İline Ait 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi
Supporting Agricultural-Based Economic Investments and Rural Economic Investments Within the Scope of Rural Development Support of 2021 in Kastamonu
- Dr. Fatih Gürel (Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türkiye)
- Ph.D. candidate Zehra Meliha Tengiz (Yozgat Bozok University, Türkiye) *
- Ph.D. candidate Osman İnan (Tekirdağ Namık Kemal University, Türkiye)

14:45–15:00   #2504
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşmenin Tarımsal Verimlilik Üzerindeki Etkisi
The Effect of Urbanization on Agricultural Productivity in Developing Countries
- Ph.D. candidate Ali Talih Süt (Istanbul Beykent University, Türkiye) *

15:00–15:15   #2601
Tarım Politikalarının Üretim Deseni Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği
The Effects of Agricultural Policies on the Production Pattern: The Case of Turkey
- Prof. Dr. Özlen Hiç (İstanbul University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Ayşen Hiç Gencer (Istanbul Beykent University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Doğuş University Kyrgyz-Turkish Manas University