International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 6B: Sektörel Analiz

Session Chair: Prof. Dr. Haldun Soydal

25 August 2021 — 13:00-14:15

13:00–13:15   #2575
Türkiye'de Çelik Endüstrisi: Gelişmeler ve Karşılaşılan Zorluklar
Steel Industry in Turkey: Progress and Challenges
- Asst. Prof. Dr. Bilge Çağatay (İstanbul Aydın University, Turkey) *

13:15–13:30   #2487
Sürdürülebilir İş Modeli İntermodal: Ekol Lojistik Örneği
Sustainable Business Model Intermodal: Ekol Logistics Example
- Mr. Berkan Takcı (Sivas Cumhuriyet University, Turkey)
- Ph.D. candidate Salim Üre (Sivas Cumhuriyet University, Turkey) *

13:30–13:45   #2549
Türkiye’de Konut Balonları Var mı Yok Mu?
Are There Any Housing Bubbles in Turkey?
- Assoc. Prof. Dr. Özge Korkmaz (Malatya Turgut Özal University, Turkey)
- Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay (Marmara University, Turkey)
- Ph.D. candidate Hoşeng Bülbül (Marmara University, Turkey) *

13:45–14:00   #2557
Dünyada ve Türkiye’de Nükleer Enerji
Nuclear Energy in The World and Turkey
- Asst. Prof. Dr. İsmail Kavaz (Fırat Üniversitesi, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University