International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 3C: Turizm ve Hukuk

Session Chair: Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu

24 August 2021 — 16:00-17:15

16:00–16:15   #2590
Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi ve Zamanla Değişen ARDL Yaklaşımları
The Relationship Between Tourism Revenues and Economic Growth: ARDL Bound Test and Rolling ARDL Approaches
- Işıl Ayas (Sakarya University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Didar Sarı Çallı (Sakarya University of Applied Sciences, Turkey)

16:15–16:30   #2572
Otel İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları: Alanya Örneği
Innovation Practices in the Hotel Industry: Case of Alanya
- Dr. İhsan Kurar (Bağımsız Araştırmacı, Turkey) *

16:30–16:45   #2580
ISTAC Tahkiminde Hakem Kararları
Arbitral Awards Under ISTAC Arbitration
- Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu (Özyeğin University, Turkey) *

16:45–17:00   #2593
Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Piyasa Dolandırıcılığı Suçu
Market Manipulation According to the Capital Market Law
- Asst. Prof. Dr. Soner Hamza Çetin (Girne American University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University