International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 1C: Çevre Ekonomisi

Session Chair: Prof. Dr. Harun Bal

24 August 2021 — 13:00-14:15

13:00–13:15   #2531
Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Petrol Fiyatının Karbon Emisyonu Üzerine Asimetrik Etkisi
Asymmetric Effect of Economic Growth and Oil Price on Carbon Emission in Turkey
- Dr. Duygu Serin Oktay (Çukurova University, Türkiye) *

13:15–13:30   #2519
Avrasya Ülkelerinde Karbon Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi
Interrelationships Among Carbon Emission, Economic Growth, Energy Consumption and Foreign Direct Investment in Eurasian Countries
- Dr. Özge Yüksel (Istanbul Beykent University, Türkiye) *

13:30–13:45   #2552
Çevresel Bozulma: Parasal Aktarım Kanalları ve CO2 Emisyonu
Environmental Degradation: Monetary Transmission Mechanism and CO2 Emission
- Ph.D. candidate Buket Taştan (Trakya University, Türkiye) *
- Assoc. Prof. Dr. Kenan Terzioğlu (Trakya University, Türkiye)

13:45–14:00   #2480
N-11 Ülkelerinde Ekonomik Karmaşıklık ve Çevresel Bozulma İlişkisine Yönelik Ampirik Analiz
An Empirical Analysis of the Relationship between Economic Complexity and Environmental Deterioration in N-11 Countries
- Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Türkiye)
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Müge Manga (Erzincan Binali Yıldırım University, Türkiye) *

14:00–14:15   #2514
Kaynak Talihsizliği Tezi Sadece Az Gelişmiş Ülkeleri mi İlgilendiriyor? Kaynak Zengini Gelişmiş Ülkelerden Örnekler
Is the Resource Curse Thesis Affect Only Least Developed Countries? Examples from Resource-Rich Developed Countries
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Berk Palandökenlier (Gaziantep University, Türkiye) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Doğuş University Kyrgyz-Turkish Manas University