International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

18-20 June 2018 – Tashkent, UZBEKISTAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Tashkent, UZBEKISTAN

SESSION 4B: Dış ticaret

Session Chair: Prof. Dr. Cevat Gerni

19 June 2018 — 11:00-12:30

11:00–11:15   #2163
Türkiye’de Dış Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
An Econometric Analysis on the Relationship between Foreign Trade and Foreign Direct Investment in Turkey
- Prof. Dr. Özgür Ömer Ersin (Istanbul Commerce University, Türkiye)
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner (Istanbul Beykent University, Türkiye) *

11:15–11:30   #2054
Kamu Harcamalarının Uluslararası Ticaret Üzerine Etkisi: Merkezi Asya
The Effect of Public Expenditures on International Trade: Central Asian
- Asst. Prof. Dr. Çağatay Karaköy (Cumhuriyet University, Türkiye)
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Doğuş University, Türkiye) *
- Assoc. Prof. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Erol Cengiz (Cumhuriyet University, Türkiye)

11:30–11:45   #2136
Özbekistan Ekonomisinin Dış Ticareti ve Rekabet Gücünde Gelişmeler
The Foreign Trade of Uzbekistan Economy and Its Competitiveness Power
- Assoc. Prof. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, Türkiye)
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Doğuş University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Çağatay Karaköy (Cumhuriyet University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye) *

11:45–12:00   #2203
Ticaretin Finansmanında Factoring ve Stok Finansmanı
Factoring and Stock Financing in Trade Finance
- Prof. Dr. Yunus Ceran (Selçuk University, Türkiye)
- Prof. Dr. Muhammet Bezirci (Selçuk University, Türkiye)
- Prof. Dr. Mustafa Ay (Selçuk University, Türkiye) *
- Ph.D. candidate Merve Öztürk (Istanbul Bilgi University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Tashkent State University of Economics Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA