International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

18-20 June 2018 – Tashkent, UZBEKISTAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Tashkent, UZBEKISTAN

SESSION 3C: Sektörel analiz

Session Chair: Prof. Dr. Ahmet Ay

19 June 2018 — 09:00-10:30

09:00–09:15   #2186
Özelleştirme Kapsamında Gıda Sektörü Analizi ve Türk Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi
An Analysis of Food Sector Under Privatization and Privatization of Turkish Sugar Factories
- Prof. Dr. Selçuk Kendirli (Hitit University, Türkiye) *

09:15–09:30   #2213
Türkiye’de Sığır Eti Birim Fiyat Çalışması
A Study on Beef Price in Turkey
- Dr. Yusuf Ziya Tengiz (Kadir Has University, Türkiye) *
- Ph.D. candidate Zehra Meliha Tengiz (Yozgat Bozok University, Türkiye)

09:30–09:45   #2175
Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi
Solar Energy in the World and Turkey
- Prof. Dr. Müslüme Narin (Gazi University, Türkiye) *
- Dr. Halil Alpay Öznazik (Sinop University, Türkiye)

09:45–10:00   #2169
Motorlu Araç Emisyonlarının Çevreye Etkileri
The Effects of Motor Vehicle Emissions on the Environment
- Asst. Prof. Dr. Osman Simav (Istanbul Beykent University, Türkiye) *
- Assoc. Prof. Dr. Banu Dokuzeylül (Istanbul University, Türkiye)
- Prof. Dr. Mehmet Erman Or (İstanbul University, Türkiye)

10:00–10:15   #2189
Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Performansına Çalışma Sermayesinin Etkisi
The Impact of Working Capital to the Performance of the Companies that Operating in the Energy Sector
- Dr. Adilya Yamaltdinova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

10:15–10:30   #2072
Soğuk Zincir Zayiat Problemlerinin Çözümü İçin Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçleri Uygulaması
Using Theory of Constraints Thinking Processes to Provide Solutions for Rejection Problems in Cold Chain Logistics
- Asst. Prof. Dr. Fatma Serab Onursal (Istanbul Commerce University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Semra Birgün (Fenerbahçe University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Sabire Yazıcı (Istanbul Beykent University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Tashkent State University of Economics Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA