International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

18-20 June 2018 – Tashkent, UZBEKISTAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Tashkent, UZBEKISTAN

SESSION 1D: Büyüme

Session Chair: Prof. Dr. Süreyya Hiç

18 June 2018 — 14:00-15:30

14:00–14:15   #2044
Yoksulluk ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Türkiye Bölgeleri Üzerine Bir Çalışma
Relationship Between Poverty and Economic Development: A Study on the Regions of Turkey
- Prof. Dr. Ahmet Ay (Selçuk University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Türkiye)
- Assoc. Prof. Dr. Fatih Mangır (Selçuk University, Türkiye)

14:15–14:30   #2134
Türkiye’de Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler (1980-2016)
Relations Between Military Spending and Economic Growth in Turkey (1980-2016)
- Asst. Prof. Dr. Dilek Özdemir (Atatürk University, Türkiye)
- Prof. Dr. Cevat Gerni (Istanbul Beykent University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Ahmet Fatih Aydemir (Atatürk University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye)

14:30–14:45   #2138
Stresli Ekonomilerde Savunma Sanayi Rekabet Gücünde Gelişmeler
Developments of Defense Industry Competitive Power in Stressful Economies
- Asst. Prof. Dr. Özge Buzdağlı (Atatürk University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Nilgün Bilici (Atatürk University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Mine Gerni (Marmara University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye)

14:45–15:00   #2144
Türkiye'de İç Göçü Belirleyen Faktörlerin Bölgesel Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Açısından Analizi
Analyzing the Determining Factors of Internal Migration in Turkey in terms of Regional Socio-economic Development Level
- Assoc. Prof. Dr. Kadir Karagöz (Celal Bayar University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Sibel Selim (Celal Bayar University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Tashkent State University of Economics Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA