International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Session

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY

SESSION 4D: Mikroekonomi II

Session Chair: Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu

11 July 2017 Tuesday — 13:30-15:00

13:30–13:45   #1851
Kalkınma Algısında Girişimcilik Olgusu ve Genç Nesillerin Mesleki Eğilimleri: Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Profilleri Üzerine Bir İnceleme
Vocational Tendencies of Young Generation in the Development of Perception: A Survey Analysis on Entrepreneurship Profiles of Erzincan University Stud
- Asst. Prof. Dr. Aslı Cansın Doker (Erzincan Binali Yildirim University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Sevgi Elverdi (Erzincan University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Mine Gerni (Marmara University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye)

13:45–14:00   #1858
Tercih Edilen Müzik Türü ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki Hakkında Bir Araştırma
A Research on the Relationship between Preferred Music Type and Entrepreneurship Tendency
- Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu (Pamukkale University, Türkiye) *
- Esvet Mert (Pamukkale University, Türkiye)

14:00–14:15   #1855
Küresel Üretim Sürecinde Şebeke Örgütler ve İşletmeler Arası Güven
Network Organizations in the Global Production Process and Trust between Businesses
- Ph.D. candidate Hicran Utkun Dincer Aydın (Pamukkale University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ayşe İrmiş (Pamukkale University, Türkiye) *

14:15–14:30   #1871
“İkincil” Üretim Faktörü Olarak Addedilen Kadının Kalkınmadaki Rolü: Tra2 Üzerine Araştırma
The Role of Women on the Economic Development as the “Secondary” Production Factor: An Analysis on Nuts-2
- Ph.D. candidate Ülcay Ecenur Avcı (Erzincan University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Aslı Cansın Doker (Erzincan Binali Yildirim University, Türkiye)

14:30–14:45   #1948
Mobil E-Ticaret Türkiye’de ve Dünya’da Nereye Gidiyor?
Where is Mobil E-Commerce Going in Turkey and in the World?
- Assoc. Prof. Dr. Nevin Aydın (Artvin Çoruh University, Türkiye) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School