International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Session

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY

SESSION 4B: Finans II

Session Chair: Prof. Dr. Ahmet Ay

11 July 2017 Tuesday — 13:30-15:00

13:30–13:45   #1842
Kırgızistan’da Devlet Borçları ve Borç Yönetimi
Public Debt and Public Debt Administration in Kyrgyzstan
- Mr. Tolkun Zhumakunova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Asst. Prof. Dr. Razia Abdieva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)

13:45–14:00   #1917
Dışa Açık Büyüme Modeli ve Türkiye’de Dış Borçlar
Export-Led Growth Model and External Debt in Turkey
- Asst. Prof. Dr. İlkay Noyan Yalman (Cumhuriyet University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Özcan Işık (Cumhuriyet University, Türkiye)
- Assoc. Prof. Dr. Şerife Merve Koşaroğlu (Cumhuriyet University, Türkiye) *

14:00–14:15   #1911
Elektronik Vergi Uygulamalarının Vergi Denetimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
The Impact of Electronic Taxation on Tax Auditing: The Case of Turkey
- Asst. Prof. Dr. Tuğçe Uzun Kocamış (İstanbul University, Türkiye)
- Ph.D. candidate H. Muhammet Kekeç (Istanbul University , Türkiye) *

14:15–14:30   #1825
Finansal Oranlar Kullanılarak Risk Yönetimi ve Havayolu Sektörü - Bir Uygulama
Risk Management and Airline Sector by Using Financial Ratios - An Application
- Dr. Burcu Sakız (Istanbul Aydın University, Türkiye) *

14:30–14:45   #1892
Enerji Fiyatlarındaki Volatilitenin Makroekonomik Performans Üzerine Etkisi
Impact of Energy Price Volatility on Macroeconomic Performance
- Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Türkiye)
- Assoc. Prof. Dr. Erhan İşcan (Çukurova University, Türkiye) *
- Dr. Duygu Serin Oktay (Çukurova University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Duygu Kara (Çukurova University, Türkiye)

14:45–15:00   #1878
Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisi
The Relationship of Petroleum Price and BIST Sector Indexes
- Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu (Atatürk University, Türkiye)
- Dr. Muhammet Özcan (Atatürk University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Ensar Ağırman (Atatürk University, Türkiye) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School