International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Session

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY

SESSION 2C: Büyüme

Session Chair: Prof. Dr. Süreyya Hiç

10 July 2017 Monday — 15:30-17:00

15:30–15:45   #1869
Teknolojik Gelişme Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği
The Causality Relationship between Technological Development Indicators and Economic Growth: The Case of Turkey
- Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Müge Manga (Erzincan Binali Yıldırım University, Türkiye)
- Prof. Dr. Muammer Tekeoğlu (Çukurova University, Türkiye)

15:45–16:00   #1921
Lewis’in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi?
A Glance of China with Lewis' Two Sector Growth Modelling: Has Been Reached to Growth Limit?
- Prof. Dr. Murat Nişancı (Erzincan University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Doğuş University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Aslı Cansın Doker (Erzincan Binali Yildirim University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik (Istanbul Beykent University, Türkiye)

16:00–16:15   #1839
Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Kavramına Teorik Bakış
Theoretical Perspective on the Concept of Sustainable Economic Growth
- Assoc. Prof. Dr. Oğuz Bal (Kocaeli University, Türkiye) *

16:15–16:30   #1949
Yeşil Üretim Uygulamaları
Green Production Practices
- Assoc. Prof. Dr. Nevin Aydın (Artvin Çoruh University, Türkiye) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School