International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Session

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY

SESSION 1C: Makroekonomi

Session Chair: Prof. Dr. Mustafa Kemal Değer

10 July 2017 Monday — 13:30-15:00

13:30–13:45   #1916
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Aramalı ve Sermaye Malı İthalatı Arası İlişkiler: Türkiye Ekonomisi Üzerine Toda-Yamamoto Nedensellik Analizleri (2005 M1-2016 M12)
Relations between Foreign Direct Investments and Intermediate and Capital Goods: Toda-Yamamoto Causality Analyses on Turkish Economy (2005 M1-2016 M12
- Prof. Dr. Mustafa Kemal Değer (Karadeniz Technical University, Türkiye) *
- Muharrem Akın Doğanay (Karadeniz Technical University, Türkiye)

13:45–14:00   #1934
Bilgi Ekonomisinin Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme
An Investigation on the Transformation of Information Economy
- Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Türkiye)
- Prof. Dr. Zeynep Karaçor (Selçuk University, Türkiye)
- İnci Mine Özkan (Aksaray University, Türkiye) *

14:00–14:15   #1927
Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinde Uygulanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Renewable Energy Sources in Perspective of Sustainable Development
- Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper (İzmir Demokrasi University, Türkiye)
- Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Türkiye)
- İnci Mine Özkan (Aksaray University, Türkiye) *

14:15–14:30   #1914
Ülke Kredi Notlarının Sermaye Piyasalarına Etkisi
Impact of Sovereign Credit Ratings on Capital Markets
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner (Istanbul Beykent University, Türkiye)
- Assoc. Prof. Dr. Sıtkı Sönmezer (Istanbul Commerce University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik (Istanbul Beykent University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School