Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 7E: Kalkınma II

Session Chair: Prof. Dr. Süreyya Hiç

11 September 2015 — 16:00-17:30


Online link:


16:00–16:20   #1411
Kalkınma ve Eğitim İlişkisi: İnsani Gelişme Endeksine Göre Türkiye’nin Eğitim Düzeyinin Değerlendirilmesi
The Relationship of Development and Education: An Evaluation of Turkey’s Education Level by Human Development Index
- Assoc. Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Turkey) *
- Emre Ürün (Aksaray University, Turkey)
- Mr. Aytaç Aydın (Aksaray University, Turkey)

16:20–16:40   #1271
Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme
Economic Freedoms and Economic Growth: An Investigation on Emerging Market Economies
- Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper (İzmir Demokrasi University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Ömer Faruk Biçen (Balıkesir University, Turkey) *

16:40–17:00   #1398
Kalkınma Ajansları Aracılığıyla Dağıtılan Hibelerin PESTLE Yöntemi İle Analizi: Türkiye'de KUZKA Örneği
Analysis of Grants Distributed by Development Agencies via Method of PESTLE: Case of KUZKA in Turkey
- Ph.D. Candidate Gizem Saray (Çankırı Karatekin University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Hilal Abacı (Çankırı Karatekin University, Turkey)
- Prof. Dr. Hasan Akça (Çankırı Karatekin University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Levent Şahin (Çankırı Karatekin University, Turkey)

17:00–17:20   #1429
Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Demografik Faktörler
Demographic Factors Affecting the Success of University Students
- Asst. Prof. Dr. Raziya Abdiyeva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank