International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 7C: Sektörel Sorunlar

Session Chair: Assoc. Prof. Dr. Selami Özcan

— -


Online link:


02:00–02:15   #767
Bankacılık Sektöründe Personel Güçlendirme Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Trakya Bölgesi Bankalarında Araştırma
TheEffects of Empowerment Applications on Organizational Loyality in the Banking Sector: A Study of Trakya Region
- Mrs. Gözde Gürbüz (Trakya University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. İlknur Kumkale (Trakya University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Adil Oğuzhan (Trakya University, Turkey)

02:15–02:30   #642
Katılım Bankası Müşterilerinde Bankacılık Ürün ve Hizmetlerine Yönelik Memnuniyet: Türkiye Örneği
Satisfactions of Islamic Banks’ Costumers: The Case of Turkey
- Asst. Prof. Dr. Bengül Gülümser Kaytancı (Anadolu University, Turkey) *
- Dr. Etem Hakan Ergeç (Osmangazi University , Turkey)
- Prof. Dr. Metin Toprak (Istanbul University, Turkey)

02:30–02:45   #789
Türk Bankacılığında Rekabet Değerlendirme Yaklaşımları ile Rekabet Dinamiklerinin Ampirik Analizi
Emprical Analysis of Competition Dynamics in Turkish Banking via Competition Determination Approaches
- Assoc. Prof. Dr. Utku Altunöz (Sinop University, Turkey) *

02:45–03:00   #673
Sağlık Sektöründe Bilgi Asimetrisinin Hasta Memnuniyetine Etkisi: Yalova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinde Bir Uygulama
Effects of Health Sector Information Asymmetry on Patient Satisfaction: An Appilication on Yalova Oral and Dental Care Centre
- Assoc. Prof. Dr. Selami Özcan (Yalova University, Turkey) *
- Mr. Kerim Baş (Yalova University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. H. Yunus Taş (Yalova University, Turkey)

03:00–03:15   #755
Türkiye ve Rusya Yükseköğretimindeki Araştırma ve Deneysel Geliştirme Faaliyetleri
Turkish and Russian Higher Education Research and Experimental Development Activities
- Dr. Mediha Tezcan (Anadolu University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA