International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 3B: Makroekonomi

Session Chair: Prof. Dr. Sedat Murat

— -


Online link:


02:00–02:15   #696
Türkiye’de Enflasyonun Uzun Hafıza Özellikleri ve Enflasyon Sürekliliği Analizi
The Long Memory Characteristics of Inflation in Turkey and Analysis of Inflation Persistence
- Ph.D. candidate Zühal Kurul (Hacettepe University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Pınar Sezer (Hacettepe University, Turkey)

02:15–02:30   #619
Enflasyon Hedeflemesi Yaklaşımı: Türkiye’deki Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi
Inflation Targeting Approach: An Evaluation of the Application Process in Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Serdar Öztürk (Nevşehir University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Ali Sözdemir (Cumhuriyet University, Turkey)
- Mrs. Özlem Ülger (Nevşehir University, Turkey)

02:30–02:45   #614
Özelleştirmenin Teorik Temelleri ve Türkiye’deki Sonuçları
Theoretical Foundations of Privatization and Results in Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Oğuz Bal (Kocaeli University, Turkey) *

02:45–03:00   #663
Geçiş Süreci: Rusya ve Ukrayna Örneği
Transition Process: Russia and Ukraine Case
- Asst. Prof. Dr. Esra  BALLI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turkey)
- Prof. Dr. Muammer Tekeoğlu (Çukurova University, Turkey)

03:00–03:15   #594
Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Kazakistan İçin Geçerliliği
The Validity of Purchasing Power Parity Hypothesis for Kazakhstan
- Asst. Prof. Dr. Seymur Ağayev (Rize University, Turkey) *

03:15–03:30   #617
Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (KÇYKYTÖ) Bir Yapısal Eşitlik Modeli ile Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi
Investigation of the Reliability and Validity of Attitude Scale on Labor Force Participation of Women with a Structral Equation Model
- Asst. Prof. Dr. Erol Karaca (Anadolu University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA