International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 2C: Finans

Session Chair: Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen

— -


Online link:


02:00–02:15   #727
Bilanço Düzeltme Sürecinde Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerinde Ani Duruş Problemine Karşı Makro Basiretli Politikalar
De-Leveraging and Mitigating Pro-Cyclicality of Capital Flows in Emerging Market Economies: Role of Macro-Prudential Policies
- Mr. Tolga Dağlaroğlu (Gazi University, Turkey) *
- Dr. Baki Demirel (Gaziosmanpaşa University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Serdar VARLIK (Hitit Üniversitesi, Turkey)

02:15–02:30   #725
Bağımsız Düzenleyici Denetleyici Kurumların Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılanmasında Önemi: Türkiye Örneğinden Geçiş Ekonomilerinin Alabileceği Dersler
The Importance of Independent Regulatory and Supervisory Agencies in Restructuring of the Banking Sector: Lessons for Transition Economies from the Ca
- Asst. Prof. Dr. Resül Yazıcı (Bilecik Şeyh Edebali University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Ayla Yazıcı (Anadolu University, Turkey)

02:30–02:45   #715
Türkiye’deki 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektöründeki Yapısal Değişim: 2001 Öncesi ve 2001 Sonrası Bir Karşılaştırma
Structural Changes in the Banking Sector in Turkey after 2001 Crisis: A Comparasion between before 2001 and after 2001
- Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Turkey) *

02:45–03:00   #713
Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama
Volatility Modelling in Parametric Value at Risk Calculation: An Application on Pension Funds in Turkey
- Mr. Umut Akduğan (Trakya University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Yasemin Koldere Akın (Trakya University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA