International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme

Session Chair: Prof. Dr. Recep Kök

— -


Online link:


02:00–02:15   #688
Küreselleşmiş Dünyada Sürdürülebilir Gelişme Açısından İşsizliğin Önemi
The Importance of Unemployment with respect to Sustainable Development in the Globalized World
- Prof. Dr. Levin Özgen (Abant İzzet Baysal University, Turkey) *

02:15–02:30   #602
Türkiye'de Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Stratejileri: KENTGES Eylem Planı (2010-2023) Örneği
Development Strategies for Sustainable Urbanization in Turkey: KENTGES Action Plan (2010-2023) Case
- Assoc. Prof. Dr. Mahmut Güler (Trakya University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Abdulmenaf Turan (Yüzüncü Yıl University, Turkey)

02:30–02:45   #676
Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Rolü
The Role of Army-University-Industry Cooperation in Economic Development
- Asst. Prof. Dr. Özgür Uysal (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey) *
- Prof. Dr. Recep Kök (Nişantaşı University, Turkey)

02:45–03:00   #662
Alternatif Bir Ekonomik Model Olarak Halk Sektörü ve Denizli Örneği
People's Sector as an Alternative Economic Model and the Example of Denizli
- Prof. Dr. Ayşe İrmiş (Pamukkale University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Mehtap Sarıkaya (Pamukkale University, Turkey)
- Ph.D. candidate Hatice Çoban (Pamukkale University, Turkey)

03:00–03:15   #709
Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Harcamaları: Pseudo Panel Veri ile Talep Sisteminin Tahmini
The Consumption Expenditure of Households in Turkey: Demand System Estimation with Pseudo Panel Data
- Prof. Dr. Seda Şengül (Çukurova University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Çiler Sigeze (Çukurova University, Turkey)

03:15–03:30   #609
Türkiye’de İç Göçün Yoksulluğa ve İstihdama Etkileri
The Effects of Internal Migration on Poverty and Employment in Turkey
- Assoc. Prof. Dr. H. Yunus Taş (Yalova University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Selami Özcan (Yalova University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA