International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 4D: Uluslararası İlişkiler

Session Chair: Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk

12 October 2012 — 11:20-13:00

11:20–11:40   #503
Avrupa Birliği’nin Genişleme Ve Küreselleşme Stratejileri: Polonya Özelinde Bir İnceleme
European Union’s Expansion and Globalization Strategies: A Special Investigation on Poland
- Asst. Prof. Dr. YUSUF KEMAL ÖZTÜRK (AMASYA ÜNİVERSİTESİ, Türkiye)
- Mr. Selami Sedat Akgöz (Ahi Evran University, Türkiye)

11:40–12:00   #504
Avrupa Birliği, Avrasya Ulaştırma Politikaları ve Bölge Ekonomilerine Muhtemel Yansımaları
European Union, Eurasian Transportation Policies and Prospective Effects on Region Economies
- Ph.D. candidate Sinan Kuşcu (Turkish Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication, Türkiye) *

12:00–12:20   #491
Türkiye’de Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi
An Evaluation of Percepctives of Students Studing in Turkey from Turkish Republics and Relative Communities about Instructional Progams
- Asst. Prof. Dr. Yaşar Barut (Ondokuz Mayıs University, Türkiye) *
- Assoc. Prof. Dr. Murat Gökalp (Ondokuz Mayıs University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Mürsel Akdenk (Ondokuz Mayıs University, Türkiye)
- Mr. Agamurat Nazarov (Bashkent Education Centre, Turkmenistan)

12:20–12:40   #560
Rus Dış Politikasında Bölgeselleşme ve Rusya’nın Entegrasyon Stratejisi: Avrasya Ekonomik Topluluğu
Regionalism in Russian Foreign Policy and Russian Integration Strategy through Eurasian Economic Community
- Mr. Osman Ergül (Galatasaray University, Türkiye) *

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank