International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 4C: Turizm

Session Chair: Prof. Dr. Asım Günal Önce

12 October 2012 — 11:20-13:00

11:20–11:40   #540
Kazakistan’da Turizmin Gelişmesini Etkileyen Faktörlerin Analizi
Analysis of Factors Affecting the Development of Tourism in Kazakhstan
- Assoc. Prof. Dr. Kadir Faik Küçüktopuzlu (Ahmet Yesevi Turkish-Kazakh University, Kazakhstan) *
- Asst. Prof. Dr. Musa Çakır (Siirt University, Türkiye)

11:40–12:00   #522
Sürdürülebilir Ekoturizmin Toplumsal Etkileri: Türkiye’den Örnekler
Social Impact of Sustainable Ecotourism: Cases from Turkey
- Asst. Prof. Dr. Zerrin Sungur (Anadolu University, Türkiye) *

12:00–12:20   #486
Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği
The Role of Rural Tourism in Economic Development: Example of Turkey
- Mr. Emre Ün (KTO Karatay University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Filiz Tutar (Niğde University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Erdinç Tutar (Niğde University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Çisil Erkan (Karadeniz Technical University, Türkiye)

12:20–12:40   #455
Türk Devletlerinin Yeni Hamle Sahası: Sağlık Turizmi
Turkish States' New Field Of Attack: Health Tourism
- Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli (Hacettepe University, Türkiye)
- Dr. Tuncay Kara (Artvin Çoruh University, Türkiye) *

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank