International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 4B: Enerji ve Tabii Kaynaklar

Session Chair: Prof. Dr. İlyas Sözen

12 October 2012 — 11:20-13:00

11:20–11:40   #547
Türk ve Kazak Maden Kanunlarının Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
An Evaluation of Turkish and Kazakh Mining Laws from the Perspective of Sustainable Development Principles
- Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu (Özyeğin University, Türkiye) *

11:40–12:00   #545
Kobilerin Alternatif Enerji Kaynakları Kullanımı Eğiliminin KOBİ Verimliliği Üzerindeki Etkisi: İMES ve Tuzla Organize Sanayi Sitesi Yerleşkesinde Bulunan Kobiler Üzerine Bir Araştırma
Effects of the Tendency of Alternative Energy Usage of Small and Medium Sized Enterprises on their Productivity: A Research on IMES and TUZLA Industri
- Assoc. Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu (İstanbul University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Müjgan Hacıoğlu Deniz (İstanbul University, Türkiye)

12:00–12:20   #464
Azerbaycan’ın Enerji Kaynakları Gelirlerinin İhraç Hacmindeki Yeri ve Ülke Ekonomisine Etkisi
The Importance of Azerbaijan's Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy
- Prof. Dr. Osman Nuri Aras (Fatih University, Türkiye) *
- Assoc. Prof. Dr. Elchin Suleymanov (Baku Engineering University, Azerbaijan)

12:20–12:40   #441
Çin’in Enerji Güvenliği Bağlamında Kafkasya ve Orta Asya Politikası
The Central Asia and Caucasia Politics of China in the Context of Energy Security
- Assoc. Prof. Dr. Özlem Arzu Azer (Istanbul Beykent University, Türkiye) *

12:40–13:00   #480
Dünya Enerji Piyasasında Orta Asya Cumhuriyetlerinin Konumu
The Position of Central Asian Republics in the World Energy Market
- Asst. Prof. Dr. Serdar Kuzu (Istanbul University, Türkiye) *

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank