International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 3D: Büyüme ve Gelişme III

Session Chair: Prof. Dr. Zekai Özdemir

12 October 2012 — 09:00-10:40

09:00–09:20   #544
Türkiye’de ve Dünya’da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma
A Study on Poverty in Turkey and in the World
- Assoc. Prof. Dr. H. Yunus Taş (Yalova University, Türkiye)
- Assoc. Prof. Dr. Selami Özcan (Yalova University, Türkiye) *

09:20–09:40   #508
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Sürdürülebilir Kalkınma
Information and Communication Technology and Sustainable Development
- Prof. Dr. Yusuf Akan (Atatürk University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Osman Seraceddin Sesliokuyucu (Gaziantep University, Türkiye)

09:40–10:00   #493
Yoksulluk, Eğitim Teknolojileri ve Avrasya Ekonomileri
Poverty, Education Technologies and Eurasian Economies
- Dr. Mediha Tezcan (Anadolu University, Türkiye) *

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank