International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 3B: Orta Asya Ekonomileri

Session Chair: Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen

12 October 2012 — 09:00-10:40

09:00–09:20   #484
Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Serbestlik ve Büyüme
The Relationship between Economic Liberalisation and Growth for the Central Asian Republics
- Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Oğuzhan Türker (Erciyes University, Türkiye)

09:20–09:40   #410
Kazakistan Ekonomisindeki Yapısal Değişim (2005-2009): Girdi-Çıktı Modeli ile bir Çözümleme
Structural Change in Kazakhstan Economy (2005-2009): An Analysis with Input-Output Model
- Prof. Dr. Tuncer Özdil (Celal Bayar University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Ainura Turdalieva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

09:40–10:00   #526
Orta Asya’da Göç ve Göçün Emek Piyasası Üzerine Etkileri
Immigration in Central Asia and its Effects on the Labor Market
- Asst. Prof. Dr. Füsun Çelebi Boz (Bayburt University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Atakan Durmaz (Bayburt University, Türkiye)

10:00–10:20   #396
Türkistan Pazar Esnafının Sosyal Siyaset Açısından Değerlendirilmesi
An Evaluation of Turkistan Tradesman in Terms of Social Policy
- Asst. Prof. Dr. Ahmet Yurtseven (Çankırı Karatekin University, Türkiye) *

10:20–10:40   #442
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi
Economic Freedom and Employment in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey: A Panel Data Analysis
- Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes University, Türkiye) *
- Assoc. Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu (Akdeniz University, Türkiye)

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank