International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 2D: Mikroekonomi II

Session Chair: Prof. Dr. Faruk Andaç

11 October 2012 — 16:00-17:30

16:00–16:20   #435
Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü
The Role of Marketing in Sustainable Development
- Prof. Dr. Asım Günal Önce (Dokuz Eylül University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Mehmet Marangoz (Muğla Sıtkı Koçman University, Türkiye)

16:20–16:40   #474
Türkiye’de Çok Uluslu Şirketlerin Yatırımlarının Geleceği: Çevresel ve Doğal Kaynak Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme
The Future of Multinational Corporation Investments In Turkey: An Evaluation of Environmental and Natural Sources Investments
- Asst. Prof. Dr. Hakan Reyhan (Hitit University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Ahmet Mutlu (Ondokuz Mayıs University, Türkiye)

16:40–17:00   #525
Konjonktür Teorileri Işığında Türkiye’deki İktisadi Dalgalanmalar
Economic Fluctuations in Turkey in the Light of Business Cycle Theories
- Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Türkiye) *

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank