International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 2C: Uluslararası Ticaret II

Session Chair: Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk

11 October 2012 — 16:00-17:30

16:00–16:20   #389
Türkiye’nin İhracat Potansiyeli:Çekim Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme
Turkey’s Export Potential: A Gravity Model Analysis
- Mr. Sezai Ata (Presidency of Republic of Turkey - Presidency of Strategy and Budget, Türkiye) *

16:20–16:40   #550
Kırım Yarım Adasının Yatırım Potansiyelleri
Investment Potentials of the Crimean Peninsula
- Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer (İstanbul University, Türkiye) *

16:40–17:00   #471
Menşei Ülke İmajının Bulanık Küme Kuramı ile Değerlendirilmesi
Determination of Country of Origin Image with Fuzzy Set Theory
- Assoc. Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu (Pamukkale University, Türkiye) *

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank