International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 2B: Büyüme ve Gelişme II

Session Chair: Prof. Dr. İsmail Bircan

11 October 2012 — 16:00-17:30

16:00–16:20   #418
Orta Asya ve Kafkaslarda Borç-Ekonomik Büyüme İlişkileri
The Relationships between Debt and Economic Growth in Central Asia and Caucasus
- Asst. Prof. Dr. A. Meral Uzun (Cumhuriyet University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Çağatay Karaköy (Cumhuriyet University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye) *

16:20–16:40   #399
Orta Asya ve Kafkasya Ekonomilerinde İstikrar Politikalari ve Ekonomik Büyüme Arasindaki İlişkiler
The Relations between Stabilization Policies and Economic Growth in the Economies of Central Asia and Caucasia
- Asst. Prof. Dr. Ahmet Fatih Aydemir (Atatürk University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik (Istanbul Beykent University, Türkiye)

16:40–17:00   #467
Orta Asya Devletlerinde Siyasal İstikrar ve Ekonomik Gelişmenin Karşılıklı Etkileşimi
Interaction of Political Stability and Economic Development in Central Asian Countries
- Asst. Prof. Dr. Abbas Karaağaçlı (Giresun University, Türkiye) *

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank