International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 1D: Mikroekonomi I

Session Chair: Prof. Dr. Recep Kök

11 October 2012 — 14:00-15:30

14:00–14:20   #386
Sosyal Devlet Anlayışı İçinde Girişimcilik
Entrepreneurship within the Concept of a Social State
- Prof. Dr. Faruk Andaç (Çağ University, Türkiye) *

14:20–14:40   #487
Yerel Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Rolü: Gaziantep Örneği
The Role of Entrepreneurship in Local Economic Growth: Example of Gaziantep
- Mr. Mehmet Vahit Eren (Şırnak University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Erdinç Tutar (Niğde University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Filiz Tutar (Niğde University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Çisil Erkan (Karadeniz Technical University, Türkiye)

14:40–15:00   #479
Küreselleşme, Rekabet ve Rekabet Hukuku
Globalization, Competition and Competition Law
- Asst. Prof. Dr. Hülya Göktepe (Anadolu University, Türkiye) *

15:00–15:20   #449
Sağlık Sektöründeki Etik Problemlerinin Nedenleri
Reasons for Ethical Problems in the Health Sector
- Asst. Prof. Dr. Filiz Tepecik (Anadolu University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Ayla Yazıcı (Anadolu University, Türkiye)

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank