International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 1C: Uluslararası Ticaret I

Session Chair: Prof. Dr. Ekrem Erdem

11 October 2012 — 14:00-15:30

14:00–14:20   #490
Geçiş Ekonomileri Bağlamında Türkiye-Kazakistan Dış Ticaretine Uygulamalı Bir Bakış
An Applied Study of International Trade between Turkey and Kazakhstan within the Transition Economies Context
- Assoc. Prof. Dr. Rüştü Yayar (Gaziosmanpaşa University, Türkiye) *
- Ph.D. candidate Yusuf Demir (Cumhuriyet University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Yunus Emre Birol (Cumhuriyet University, Türkiye)

14:20–14:40   #388
Kırgızistan’da İthalatın Belirleyicilerinin Modellenmesi
Modeling the Determinants of Import in Kyrgyzstan
- Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay (Marmara University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Zamira Oskonbaeva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

14:40–15:00   #459
Orta Asya’daki Ekonomik Gelişmeleri Bağlamında Türkiye’nin Kazakistan ile İlişkilerine Genel Bir Bakış
An Overview of Relations between Turkey and Kazakhstan in Light Of Economic Developments in Central Asia
- Asst. Prof. Dr. Tuğçe Uzun Kocamış (İstanbul University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Serdar Kuzu (Istanbul University, Türkiye) *
- Mr. Emre Aksu (Istanbul University, Türkiye)

15:00–15:20   #397
Kazakistan-Rusya-Belarus Gümrük Birliği Anlaşmasının Türkiye’nin İhracatı ve Kazakistan’daki Türk Yatırımcılar Üzerine Etkisi
The Effects of the Kazakhstan-Russia-Belarus Customs Union on Turkey’s Exports and on Turkish Investors in Kazakhstan
- Asst. Prof. Dr. Osman Barak (Akdeniz University, Türkiye) *
- Dr. Murat Doğanay (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye)

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank