International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

12-14 October 2011 – Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION DETAIL

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 6C: Orta Asya Ekonomileri III

Session Chair: Asst. Prof. Dr. Cipar Aytuganova

Thursday, 13 October 2011 — 16:00-17:30

16:00–16:20   #262
Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Kazakistan Ekonomisinin Dışa Bağımlılığının İncelenmesi (2006-2009)
An Evaluation of Independence of Kazakhstan Economy by Input-Output Analysis (2006-2009)
- Prof. Dr. Tuncer Özdil (Celal Bayar University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Zamira Oskonbaeva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Asst. Prof. Dr. Ainura Turdalieva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)

16:20–16:40   #377
Orta Asya Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Endeksleri Açısından Değerlendirilmesi
An Evaluation of Human Development Index in Central Asian Countries
- Prof. Dr. Volkan Öngel (Istanbul Beykent University, Türkiye) *
- Prof. Dr. İlyas Sözen (Dokuz Eylül University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik (Istanbul Beykent University, Türkiye)

16:40–17:00   #291
Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkileri: Geçiş Ekonomileri Deneyimi
The Relationship between Economic Growth and Income Distribution: The Case of Transition Economies
- Asst. Prof. Dr. Dilek Özdemir (Atatürk University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ayşen Hiç Gencer (Istanbul Beykent University, Türkiye) *
- Dr. Cemil Hakan Kılıç (İstanbul Chamber of Commerce, Türkiye)

17:00–17:20   #339
Kazakistan’da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler
Structure of the Turkish Firms in Kazakhstan: Projections and Recommendations
- Asst. Prof. Dr. Osman Barak (Akdeniz University, Türkiye) *

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry Turkish Central Bank