International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

12-14 October 2011 – Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION DETAIL

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 5C: Orta Asya Ekonomileri II

Session Chair:

Thursday, 13 October 2011 — 14:00-15:30

14:00–14:20   #315
Kırgızistan’da Vergi Kültürü ve Belirleyenleri
The Tax Culture in Kyrgyzstan and its Determinants
- Asst. Prof. Dr. Razia Abdieva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Prof. Dr. Jusup Pirimbaev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Prof. Dr. Tuncer Özdil (Celal Bayar University, Türkiye)

14:20–14:40   #330
McKinnon’ın Para ve Fiziki Sermaye Arasında Tamamlayıcılık Hipotezinin Kırgızistan Örneğinde Testi
A Test of the McKinnon’s Complementarity Hypothesis between Money and Physical Capital in the Case of Kyrgyzstan
- Asst. Prof. Dr. Harun Doğan (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

14:40–15:00   #288
Türk Cumhuriyetlerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma ile Ekonomik Büyüme / Beşeri Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişkiler
The Relationships between Enterprise Restructuring and Economic Growth / Human Development Level in Central Asian Republics
- Prof. Dr. Mine Gerni (Marmara University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Ş. Mustafa Ersungur (Atatürk University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Dilek Özdemir (Atatürk University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye) *

15:00–15:20   #255
Avrasya Ülkelerinde Kurumsal Faktörlerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri
Effects of Institutional Factors on Economic Growth in Eurasian Countries
- Ph.D. candidate Irem Yendi (Hacettepe University, Türkiye) *

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry Turkish Central Bank