International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

12-14 October 2011 – Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION DETAIL

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 2B: Finans

Session Chair: Asst. Prof. Dr. Mustafa Ercilasun

Wednesday, 12 October 2011 — 14:00-15:30

14:00–14:20   #279
Geçiş Ekonomilerinde Dış Borçlulukta Değişmeler
The Changes in Foreign Debt for the Transition Economies
- Asst. Prof. Dr. Çağatay Karaköy (Cumhuriyet University, Türkiye) *
- Prof. Dr. Ahmet Uzun (Cumhuriyet University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye)

14:20–14:40   #269
Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi
The Effects of the Illiquidity Premium on Security Returns and its Importantance for Eurasia
- Asst. Prof. Dr. Serdar Kuzu (Istanbul University, Türkiye) *

14:40–15:00   #268
Türkiye Sigorta Sektörü ve Analizi
An Analysis of Insurance Industry in Turkey
- Ph.D. candidate Sinan Kuşcu (Turkish Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication, Türkiye)
- Ph.D. candidate Galip Afsin Ravanoglu (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry Turkish Central Bank