International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

SESSION 7C: Tarım

Session Chair: Assoc. Prof. Dr. Özlen Hiç

25 August 2021 — 14:30-15:30


Online link: https://zoom.us/meeting/register/tJMqceytqTwuE9Mauj1eAmUOV6Os6h7matG3


14:30–14:45   #2578
Kastamonu İline Ait 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi
Supporting Agricultural-Based Economic Investments and Rural Economic Investments Within the Scope of Rural Development Support of 2021 in Kastamonu
- Dr. Fatih Gürel (Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Turkey)
- Ph.D. Candidate Zehra Meliha Tengiz (Yozgat Bozok University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Osman İnan (Namık Kemal University, Turkey)

14:45–15:00   #2504
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşmenin Tarımsal Verimlilik Üzerindeki Etkisi
The Effect of Urbanization on Agricultural Productivity in Developing Countries
- Ph.D. Candidate Ali Talih Süt (Beykent University, Turkey) *

15:00–15:15   #2601
Tarım Politikalarının Üretim Deseni Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği
The Effects of Agricultural Policies on the Production Pattern: The Case of Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Özlen Hiç (İstanbul University, Turkey) *
- Prof. Dr. Ayşen Hiç Gencer (Beykent University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University