International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

SESSION 2B: Uluslararası Ticaret

Session Chair: Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan

24 August 2021 — 14:30-15:45


Online link: https://zoom.us/meeting/register/tJAqdO2hqTwvE9GxmOZNEI4k80VUEKgo2seN


14:30–14:45   #2475
Yaptırımların ve İktisadi Entegrasyonun Avrasya Ekonomik Birliği Üyeleri Arasındaki Ticarete Etkisi: Çekim Modeli Testi
The Impact of Sanctions and Economic Integration on the Trade between Eurasian Economic Union Members: The Gravity Model Test
- Asst. Prof. Dr. Junus Ganiev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Assoc. Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu (Pamukkale University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)

14:45–15:00   #2577
COVID-19 Pandemisi ve Dünya Ekonomisinde Yeni Arayışlar Çerçevesinde Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Avrupa Birliği-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşması: Bir Ekonomi-Politik Tahlil
Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and the European Union-China Comprehensive Agreement on Investment within the Framework of New Searches in COVID-19 Pandemic and the World Economy: An Eco-Political Analysis
- Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan (Bilecik Şeyh Edebali University , Turkey)
- Ph.D. Candidate Fatma Uzunses (Bilecik Şeyh Edebali University, Turkey) *

15:00–15:15   #2522
Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi
The Relationship Between Foreign Trade and Economic Growth: Causality Analysis
- Zeynep Emir (Beykent University, Turkey) *
- Fatma Dizge (Beykent University, Turkey)

15:15–15:30   #2600
Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal gelişme ve uluslararası ticaretin büyüme üzerindeki etkileri: Panel ARDL Analizi
The Effects of Financial Development and International Trade on Economic Growth in Fragile Five Countries: Panel ARDL Analysis
- Prof. Dr. Özgür Ömer Ersin (Beykent University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Ali Talih Süt (Beykent University, Turkey) *

15:30–15:45   #2598
COVID-19 Krizi ve Demokrasi: Uluslararası Politik-Ekonomi Bağlamında Bir İnceleme
The COVID-19 Crisis and Democracy: An Investigation in the Context of International Political-Economy
- Dr. Orhan Cengiz (Çukurova University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University