International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

20-22 September 2022 – Baku - AZERBAIJAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Baku - AZERBAIJAN

SESSION 5B: Sektörel Analiz

Session Chair:

21 September 2022 — 13:30-15:00

13:30–13:50   #2624
Bilgi Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesinde Yeni Nesil Yöntem: Octave Allegro
A New Generation Method for Assessing Information Security Risks: OCTAVE Allegro
- Dr. Emine Serap Kurt (Trakya University, Turkey)
- Research assistant Aysu Yaşar (Nişantaşı University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Kenan Terzioğlu (Trakya University, Turkey)
- Dr. Senem Demirkıran (Trakya University, Turkey)

13:50–14:10   #2688
Pandemi Sürecinde Yönetim Stratejileri, Örgütsel Bağlılık ve Değişimlerine Dair bir Literatür Taraması
A Literature Review on Management Strategies, Organizational Commitment and Change in the Pandemic Process
- Asst. Prof. Dr. Hilal Çelik (Beykent University, Turkey)
- Mrs. Dilek Sidar (Turkish Airlines Ground Services, Turkey) *

14:10–14:30   #2635
Şirketlerde Ortaklar Arasındaki Çatışma Zeminleri: Türkiye’deki İş Adamları ve Almanya’daki İş Adamları Karşılaştırması
Conflict Backdrop between Partners in Companies: The Comparison of Businessmen in Turkey and Turkish Businessmen in Germany
- Mrs. Ergül Tanrıverdi (Pamukkale University, Turkey)
- Prof. Dr. Ayşe İrmiş (Pamukkale University, Turkey) *

14:30–14:50   #2671
Futbol Kulüplerinde Finansal Performansının TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri ile Analizi: Türkiye Süper Ligi Uygulaması
Analysis of the Financial Performance of Football Clubs by TOPSIS and VIKOR Methods: Turkish Super League Application
- Prof. Dr. Hatice Düzakın (Çukurova University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Süreyya Yılmaz Özekenci (Çağ University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Tuba Konak (Çukurova University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Azerbaijan State University of Economics Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University