International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

20-22 September 2022 – Baku - AZERBAIJAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Baku - AZERBAIJAN

SESSION 2C: Tarım ve diğer sektörler

Session Chair: Prof. Dr. Selahattin Sarı

20 September 2022 — 15:30-17:00

15:30–15:50   #2668
Tarım Ekonomisi ve Türkiye’de ve Bölgede Muhtemel Gelişmeler
Agricultural Economy and Possible Developments in Turkey and the Region
- Prof. Dr. Dilek Yılmazcan (Maltepe University, Turkey) *

15:50–16:10   #2694
Kenevir Bitkisinin Tarihçesi, Ülke Ekonomilerindeki Yeri ve Stratejik Önemi
The History of the Cannabis Plant, its Place in the Economies of Countries, and its Strategic Importance
- Prof. Dr. Kamil Uslu (Doğuş University, Turkey) *

16:10–16:30   #2700
Öğrencilerin Endüstri 4.0 Farkındalık Düzeylerinin Mesleki Kişilik Tipleri ve Demografik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi
Examination of Students' Industry 4.0 Awareness Levels in The Context of Occupational Personality Types and Demographic Characteristics
- Asst. Prof. Dr. Şükran Oruç (Beykent University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Hasan Boztoprak (Beykent University, Turkey)
- Mrs. Zeynep Emir (Beykent University, Turkey) *

16:30–16:50   #2611
Türk Cumhuriyetlerin'de Phillips Eğrisi'nin Geçerliliğinin Analizi
Analysis of the Validity of the Phillips Curve in Turkic Republics
- Prof. Dr. İlyas Sözen (Dokuz Eylül University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner (Beykent University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Azerbaijan State University of Economics Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University