International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 7B: Borsa

Session Chair: Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen

25 August 2021 — 14:30-15:30

14:30–14:45   #2508
Türkiye’de Yolsuzluk Endeksinin Borsa İstanbul-100 Endeksi Üzerine Etkisi
The Effect of Corruption Index on the Stock Market İstanbul-100 Index in Turkey
- Dr. Hatıra Sadeghzadeh Emsen (Atatürk University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, Turkey)
- Prof. Dr. Mine Gerni (Marmara University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey) *

14:45–15:00   #2524
Pay Piyasası Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörler: Avrasya Ülkeleri Borsa Endeksleri Üzerine Bir Analiz
Macroeconomic Factors Affecting Stock Market Returns: An Analysis on the Stock Exchange Indices of the Eurasian Countries
- Ph.D. candidate Yiğit Han Gazel (Beykent University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Mehmetcan Suyadal (Beykent University, Turkey)
- Ph.D. candidate Melih Sefa Yavuz (Beykent University, Turkey)

15:00–15:15   #2599
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerde Pay Senedi Fiyatı ve Borsa Performans Oranları İlişkisi: İşlem Hacmi En Yüksek Şirketlerde Bir Uygulama
The Relationship of Stock Prices and Stock Market Performance Ratios in Companies Trading on Borsa Istanbul: An Application in Companies with the Highest Trading Volume
- Assoc. Prof. Dr. Bilgehan Tekin (Çankırı Karatekin University, Turkey)
- Mrs. Seda Nur Bastak (Çankırı Karatekin University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University