International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 3B: Finans

Session Chair: Prof. Dr. Dilek Yılmazcan

24 August 2021 — 16:00-17:15

16:00–16:15   #2563
Makro İhtiyati Politikaların Ülke Ekonomilerine Finansal İstikrar Sürecindeki Katkısı
The Contribution of Macro Prudential Policies to Country Economies in the Financial Stability Process
- Ph.D. candidate Yağmur Rençber (Doğuş University, Turkey) *

16:15–16:30   #2560
Döviz Kuru Oynaklığında Uzun Hafıza
Long Memory in Exchange Rate Volatility
- Research assistant Aysu Yaşar (Nişantaşı University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Kenan Terzioğlu (Trakya University, Turkey)

16:30–16:45   #2478
Kripto Endekslerin Kripto Paralar üzerindeki Etkisi: HODL Endeksi ve Bitcoin İlişkisi
Effect of Crypto Indexes on Crypto Currencies: Relationship between HODL Index and Bitcoin
- Assoc. Prof. Dr. Sıtkı Sönmezer (Istanbul Commerce University, Turkey) *
- Dr. Gülşah Gencer Çelik (Beykent University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University