International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 2C: Bölgesel Gelişmeler

Session Chair: Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu

24 August 2021 — 14:30-15:45

14:30–14:45   #2470
1991-2019 Döneminde Ermeni Siyasi Elitleri, Diyasporaları ve Ermenistan Ekonomisi Üzerine Düşünceler
Considerations on Armenian Political Elites, Diasporas and Armenian Economy in 1991-2019 Period
- Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (Avrasya University, Turkey) *

14:45–15:00   #2553
Bakü Tiflis Kars Demiryolunun Bugünü ve Geleceği
The Present and Future of Baku-Tbilisi-Kars Railway
- Asst. Prof. Dr. Hakan Emanet (Beykent University, Turkey) *

15:00–15:15   #2517
Covid-19 Pandemisinin Azerbaycan Ekonomisi Üzerinde Etkisi
The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Economy of Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Elchin Suleymanov (Baku Engineering University, Azerbaijan) *
- Prof. Dr. Farhad Rahmanov (Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan)
- Khayala Ibrahimova (Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan)

15:15–15:30   #2567
Bir Kümelenme Stratejisi Örneği Olarak Japonya’da Kümelenme Politikaları
Clustering Policies in Japan as an Example of Clustering Strategy
- Prof. Dr. Mustafa Atilla Arıcıoğlu (Necmettin Erbakan University, Turkey)
- Ph.D. candidate Yasemin Savaş (KTO Karatay University, Turkey) *

15:30–15:45   #2603
Yumuşak Güç Kavramı Bağlamında Türkiye Örneği: Kaynaklar ve Uygulamalar
The Case of Turkey in the Context of Soft Power Concept: Sources and Applications
- Dr. Ekber Kandemir (Gazi University, Turkey)
- Dr. Can Ozan Tuncer (Van Yüzüncü Yıl University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University