International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 1B: Finans ve COVID-19

Session Chair: Prof. Dr. Özgür Ömer Ersin

24 August 2021 — 13:00-14:15

13:00–13:15   #2520
Covid-19 Salgınının Kırgızistan Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisi
The Impact of the Covid-19 Outbreak on the Banking Sector of Kyrgyzstan
- Assoc. Prof. Dr. Metin Bayrak (Kyrgyz-Turkish Manas University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Dastan Aseinov (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

13:15–13:30   #2586
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın COVID-19 Pandemisine Karşı Para Politikasının Bir Değerlendirmesi
An Assessment of the Monetary Policy Response of the Turkish Central Bank to the COVID-19 Pandemic
- Asst. Prof. Dr. Serpil Kuzucu (Beykent University, Turkey) *

13:30–13:45   #2585
COVID-19 Pandemi Döneminde Vaka Sayıları, Döviz Kuru ve VIX Endeksinin Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Etkisi: BİST 100 Endeksi Üzerine Bir Analiz
The Number of Cases, Exchange Rate and the Effect of VIX Index on Emerging Markets During the COVID-19 Pandemic Period: An analysis on BIST 100 Index
- Prof. Dr. Özgür Ömer Ersin (Istanbul Commerce University, Turkey)
- Ph.D. candidate Tuğçe Acar (Beykent University, Turkey)
- Ph.D. candidate Özgür Kıyak (Beykent University, Turkey) *

13:45–14:00   #2511
Covid-19’un Borsa İstanbul Sektör Getirileri Üzerine Etkisinin Olay Çalışması İle İncelenmesi
An Examination of the Impact of COVID-19 on Borsa Istanbul Sector Returns with a Case Study
- Prof. Dr. Hatice Düzakın (Çukurova University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Süreyya Yılmaz Özekenci (Çağ University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Tuba Konak (Çukurova University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University