International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

18-20 June 2018 – Tashkent, UZBEKISTAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Tashkent, UZBEKISTAN

SESSION 4C: Turizm

Session Chair: Prof. Dr. Zeynep Karaçor

19 June 2018 — 11:00-12:30

11:00–11:15   #2043
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na Göre Turizmi Teşvik Tedbirleri
Tourism Encouragement Precautions According to State Exportation Assistance Decisions
- Prof. Dr. Faruk Andaç (Çağ University, Turkey) *

11:15–11:30   #2056
Turizm Sektörünün Kırgızistan Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi
The Role and Importance of Tourism Sector in Economy of Kyrgyzstan
- Mr. Tolkun Zhumakunova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

11:30–11:45   #2210
Kriz Dönemlerinde Sağlık Turizmi
Health Tourism in Times of Crisis
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Bulduklu (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turkey)
- Prof. Dr. Zeynep Karaçor (Selçuk University, Turkey)
- Prof. Dr. Süleyman Karaçor (Selçuk University, Turkey)

11:45–12:00   #2157
Gençlerin Tüketici Hakları Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi: Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
The Determination of Consumer Rights Knowledge Level of Youth: A Research on the Tourism and Hotel Management Students
- Asst. Prof. Dr. Betül Garda (Selçuk University, Turkey)
- Prof. Dr. Zeynep Karaçor (Selçuk University, Turkey) *
- Prof. Dr. Süleyman Karaçor (Selçuk University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Tashkent State University of Economics Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA