International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

18-20 June 2018 – Tashkent, UZBEKISTAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Tashkent, UZBEKISTAN

SESSION 3D: Finans

Session Chair: Prof. Dr. Haldun Soydal

19 June 2018 — 09:00-10:30

09:00–09:15   #2052
Panel Sıralı Probit Modelinin Kredi Derecelendirilmesine Uygulanması
An Application of Panel Ordered Probit Model to Credit Scoring
- Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay (Marmara University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Zamira Oskonbaeva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

09:15–09:30   #2070
Yapay Sinir Ağları ile Bitcoin Fiyatını Tahminleme
Forecasting the Bitcoin Price via Artificial Neural Networks
- Dr. Burcu Sakız (Istanbul Aydın University, Turkey)
- Prof. Dr. Ayşen Hiç Gencer (Beykent University, Turkey) *

09:30–09:45   #2118
Küresel Kriz Sonrası Seçilmiş Merkez Bankalarının Altın Rezerv Politikalarındaki Değişim: Mukayeseli Bir Analiz
Gold Reserve Policies of Selected Central Banks After the Global Financial Crisis: A Comparative Analysis
- Prof. Dr. Zehra Vildan Serin (Hasan Kalyoncu University, Turkey) *
- Prof. Dr. Erişah Arıcan (Marmara University, Turkey)
- Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş (Marmara University, Turkey)

09:45–10:00   #2180
Üretim İşletmelerinde Kaynak Kullanımlarının Firma Performansı Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama
Impact of Sourcing Usage on Firm Performance in Production Business: An Application on Stock Exchange Istanbul 100 Index
- Prof. Dr. Mustafa Ay (Selçuk University, Turkey) *
- Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu (Selçuk University, Turkey)
- Ph.D. candidate Derya Öztemiz (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey)

10:00–10:15   #2153
Sosyo- Demografik Faktörler ve İnternet Bankacılığı İlişkisi
The Relationship between Socio-Demographic Factors and Internet Banking
- Erdem Özdemir (Denizbank, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Sıtkı Sönmezer (Istanbul Commerce University, Turkey) *

10:15–10:30   #2142
Sanal Dünyanın Yükselen Para Değerleri
The Rising Money Values of the Virtual World
- Ph.D. candidate Ayşe Özge Artekin (Selçuk University, Turkey) *
- Prof. Dr. Haldun Soydal (Selçuk University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Tashkent State University of Economics Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA