International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

18-20 June 2018 – Tashkent, UZBEKISTAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Tashkent, UZBEKISTAN

SESSION 3B: Mikroekonomi

Session Chair: Prof. Dr. Ercan Uygur

19 June 2018 — 09:00-10:30

09:00–09:15   #2057
Uluslararası Endekslere Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Girişimciliğin Değerlendirilmesi
Evaluation of Entrepreneurship in Central Asian Turkic Republics According to International Indices
- Asst. Prof. Dr. Azamat Maksüdünov (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

09:15–09:30   #2062
Sağlıkta Sürdürülebilirlik
Sustainability in Healthcare
- Assoc. Prof. Dr. Gülay Tamer (İstanbul Beykent University, Turkey) *

09:30–09:45   #2065
Petrol ve Gaz İşletmelerinin Rekabet Gücünü Sağlama Sorunları
Problems of Ensuring Competitiveness of Oil and Gas Enterprises
- Assoc. Prof. Dr. Dinora Ishmanova (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan) *

09:45–10:00   #2168
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algıları, KTMU İ.İ.B.F. Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Entrepreneurial Perceptions of University Students, A research on the Faculty of Economics and Administrative Sciences Students of KTMU
- Dr. Muratali Abdyldaev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Assoc. Prof. Dr. Emin Yurekli (Kyrgyz-Turkish Manas University, Turkey)

10:00–10:15   #2165
Sağlık İşletmelerinde Kalite Maliyetleri ve Örnek Uygulama
Quality Costs in Health Enterprises and Sample Application
- Asst. Prof. Dr. Fahri Kurşunel (Selçuk University, Turkey) *
- Salman Ebdülrzazade (Selçuk University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Tashkent State University of Economics Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA