International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

18-20 June 2018 – Tashkent, UZBEKISTAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Tashkent, UZBEKISTAN

SESSION 2C: Bölgesel ekonomiler

Session Chair: Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen

18 June 2018 — 16:00-17:30

16:00–16:15   #2047
Yaptırımların Avrasya Ekonomik Birliği Üyelerine Etkileri
The Impact of Sanctions on the Eurasian Economic Union Members
- Asst. Prof. Dr. Junus Ganiev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Mrs. Meerim Uichubek Kyzy (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

16:15–16:30   #2155
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikalarının Karşılaştırılması
Comparing the European Union and Turkey's Renewable Energy Policies
- Prof. Dr. Müslüme Narin (Gazi University, Turkey) *
- Dr. Younes Gholizadeh (Ankara University, Turkey)

16:30–16:45   #2184
Orta Asya’nın Gelişen Ekonomik Gücü: Makro Ekonomik Göstergeler ile Özbekistan
The Developing Economical Power Uzbekistan with Macroeconomic Indicators
- Prof. Dr. Mehmet Alagöz (Selçuk University, Turkey)
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Doğuş University, Turkey) *
- Prof. Dr. Ahmet Ay (Selçuk University, Turkey)

16:45–17:00   #2088
Kırgızistan’da Bölgelere Göre Öznel Refah Düzeyleri ve Yolsuzluğun Mekânsal Analizi
Spatial Analysis of Subjective Well-Being Levels and Corruption across Regions in Kyrgyzstan
- Asst. Prof. Dr. Mahmut Erdoğan (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Asst. Prof. Dr. Ainura Turdalieva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Asst. Prof. Dr. Raziya Abdiyeva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Tashkent State University of Economics Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA