International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Session

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY

SESSION 2B: Dış Ticaret II

Session Chair: Prof. Dr. Cevat Gerni

10 July 2017 Monday — 15:30-17:00

15:30–15:45   #1843
Kırgızistan’da Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği
Sustainability of the Current Account Deficit in Kyrgyzstan
- Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Asst. Prof. Dr. Junus Ganiev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Assoc. Prof. Dr. Nevin Aydın (Artvin Çoruh University, Turkey)
- Ph.D. candidate Mairam Baigonusheva (Marmara University, Turkey)

15:45–16:00   #1915
Giderek Gelişen Hizmet Ticareti ve Rekabet Gücü: Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler (1980-2015)
Dramatically Rising Service Trade and Competitiveness Power: Developments in Turkish Economy (1980-2015)
- Assoc. Prof. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Sabri Azgün (Atatürk University, Turkey)
- Prof. Dr. Ayşen Hiç Gencer (Beykent University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey) *

16:00–16:15   #1879
Dış Ticaretin Ölüm-Kalım Meselesi
The Matter of Trade Survival
- Ph.D. candidate Erhan Pişkin (Akdeniz University, Turkey) *

16:15–16:30   #1891
Avrasya ve Türkiye'nin Seçilmiş Ekonomik Göstergeler İtibariyle Özet Bir Değerlendirilmesi
A Summary of Eurasia and Turkey as Selected Economic Indicators
- Assoc. Prof. Dr. Hakkı Çiftçi (Çukurova University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School