International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Session

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY

SESSION 1D: Bölgesel Çalışmalar

Session Chair: Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen

10 July 2017 Monday — 13:30-15:00

13:30–13:45   #1818
Terörizm ve Makroekonomi: Avrasya Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme
Terrorism and Macroeconomy: A Review of The Eurasian Economies
- Assoc. Prof. Dr. Özge Korkmaz (Malatya Turgut Özal University, Turkey) *

13:45–14:00   #1848
Hollanda Hastalığı ve İran Ekonomisi: Zorunlu Otarşiye Yönelim Hastalığı Baskıladı mı?
Dutch Disease and Iranian Economy: Has Orientation to Compulsory Autarky Suppressed the Disease?
- İlgar Riyazi (Atatürk University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Dilek Özdemir (Atatürk University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Aslı Cansın Doker (Erzincan Binali Yildirim University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey)

14:00–14:15   #1844
Türkiye ve Geçiş Ekonomilerine Yönelik Yeni Bir Regülasyon Anlayışı
A New Regulatory Understanding towards Turkey and Transition Economies
- Assoc. Prof. Dr. Yeşim Reel (Marmara University, Turkey) *

14:15–14:30   #1940
Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Yeni Sanayileşmiş Ülkeler için Panel Veri Analizi
The Relationship between Corruption and Economic Growth: The Case of Newly Industrialized Countries
- Dr. Emrah Sofuoğlu (Ahi Evran University, Turkey)
- Dr. Oktay Kızılkaya (Ahi Evran University, Turkey)
- Prof. Dr. Ahmet Ay (Selçuk University, Turkey) *

14:30–14:45   #1907
Kırgızistan Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliğini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Cost Efficiency in the Banking Sector of Kyrgyzstan
- Asst. Prof. Dr. Dastan Aseinov (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School